niedziela, 31 stycznia 2016

Wilno


„Miasto było ukochane i szczęśliwe, zawsze w czerwcowych piwoniach i późnych bzach, pnące się barokowymi wieżami ku niebu. (…) Dla Polaka Wilno jest nadal kolebką romantyzmu, czyli najważniejszego w polskiej historii ruchu, którego znaczenie wykracza poza literaturę”.
Czesław Miłosz


Ostra Brama w Wilnie

Szopka miejskaBazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Władysława w Wilnie


i szopka


Szopka w kościele św. Anny


Szopka w kościele Bernardynów


Kościół św. Teresy w Wilnie


szopka„Miasto czarowne, otoczone najpiękniejszą może w kraju przyrodą, stare, zadumane jakby, z gmachami, na których wyryte przed kilkusetletnie daty”.
Eliza Orzeszkowa